Masz pytanie?

Regulamin

Prosimy Klientów o zapoznanie się z regulaminem, ponieważ jego treść obowiązuje obie strony w chwili dokonywania zakupów w sklepie www.zabawki4kids.pl

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej sklepu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego
Regulaminu.
 

I. INFORMACJE O SPRZEDAJĄCYM - (SKLEPIE)
Sklep internetowy www.zabawki4kids.pl
prowadzony jest przez:
P.H.U. Bilik Andrzej

PEŁNE DANE KONTAKTOWE:

P.H.U. Bilik Andrzej
ul. Szkolna 2
38-700 Ustrzyki Dolne
tel. + 48 13 493 97 79
email: info@zabawki4kids.pl

NIP: 689-100-95-59
REGON: 370010664


II. INFORMACJE, POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT - 23%), podawanymi w złotych polskich (PLN).
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Użytkownik składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
3. Ceną wiążącą dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika.
4. Do każdego produkty sprzedawanego w sklepie wystawiana jest faktura VAT lub paragon fiskalny.


III. POLITYKA PLIKÓW COOKIES
1. Sklep internetowy używa plików cookies. Jeśli Użytkownik nie zmieni ustawień przeglądarki oznacza to zgodę na ich użycie.


IV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Składając zamówienie, Użytkownik świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.
2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu www.zabawki4kids.pl są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia.
3. Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.


V. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
Zamówienia można składać poprzez:
1. Sklep internetowy www.zabawki4kids.pl - 24 godziny na dobę przez cały rok.
2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: info@zabawki4kids.pl
3. Telefonicznie pod numerem +48 13 493 97 79 od poniedziałku do piątku w godz. od 09:00 do 17:00
4. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta, rozpatrywane są w następny dzień roboczy.


VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostępność towaru w sklepie.
W przypadku niedostępności części lub wszystkich produktów składających się na zamówienie, Użytkownik jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego).
2. W szczególnych wypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym poinformujemy Klienta telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
3. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w sklepie.
4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
a). w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po tym, jak do sklepu dotrze od klienta e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia;
b). w przypadku zamówień płatnych przelewem - w chwili zaksięgowania pieniędzy na koncie firmy za zamówiony towar.


VII. SPOSOBY PŁATNOŚCI
1. Przy odbiorze, czyli za tzw. pobraniem - płatne kurierowi przy odbiorze towaru.
2. Przelewem na rachunek bankowy:

PEKAO SA. BANK:
32 1240 2366 1111 0010 5944 3859 

P.H.U. Bilik Andrzej
ul.Szkolna 2
38-700 Ustrzyki Dolne

3. Płatność kartą płatniczą lub gotówką w kasie sklepu w przypadku odbioru osobistego.


VIII. KOSZT I SPOSOBY DOSTAWY
1. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które są naliczone po wyborze sposobu dostawy i płatności w procesie zamówienia.
2. Dostawa towaru odbywa się w sposób wybrany i określony przez Użytkownika podczas składania formularza z zamówieniem.
3. Zakupione w sklepie internetowym towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL i Patron Service.
4. Koszt dostawy jest uzależniony od sposobu płatności:
a) W przypadku płatności przy odbiorze czyli za tzw. pobraniem:(DHL) 18 zł.
b) W przypadku przedpłaty na konto:(DHL) 14 zł.

Czas dostawy Produktu jest realizowany w ciągu deklarowanych przez przewoźnika 7 Dni Roboczych, czas dostawy jest niezależny od Sprzedającego.
5. Ceny obowiązujące w sklepie internetowym dotyczą wyłącznie wysyłki na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.


IX. REKLAMACJA I ZWROT TOWARU
1. Towar oferowany w sklepie internetowym www.zabawki4kids.pl Użytkownik może zwrócić, zgłaszając chęć odstąpienia od umowy, wysyłając oświadczenie w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez sklep oświadczenia lub załączenie go do paczki ze zwracanym towarem. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć dowód sprzedaży.
2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. To co strony świadczyły ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. 
3. Konsument odstępujący od umowy sprzedaży ponosi koszty odesłania produktu do Sprzedawcy.
4. W przypadku reklamacji należy zaznaczyć, czego dotyczy reklamacja (dokładny opis). 
5. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań Użytkownika, będącego konsumentem, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
6. Zwrot pieniędzy następuje przelewem na wskazany rachunek bankowy lub w innej formie wskazanej przez Klienta w ciągu 7 dni po otrzymaniu przez nas towaru.
 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie.
2. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Dokonane zmiany wiążą klienta sklepu, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach.
3. Sklep nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Sklepu.
4. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem www.zabawki4kids.pl, a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5. W braku odmiennych ustaleń Stron, do umowy świadczenia Usługi stosuje się postanowienia niniejszego Regulaminu
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.2011.34.169), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 Nr 22 poz. 271), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 

Facebook